Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

FinFree, MB | DĖL REIKALAVIMO MB “FinFree” GRĄŽINTI MAN, MANO ŠIAI ĮMONEI ĮMOKĖTĄ, 6.350,00 Eur SUMĄ DĖL MB “FinFree” KALTĖS BEI SUMOKĖTI MAN 500 EUR KOMPENSACIJĄ |

Prašau įpareigoti MB “FinFree” grąžinti man, mano šiai įmonei
įmokėtą, 6.350,00 Eur sumą  dėl MB “FinFree” kaltės bei sumokėti man
500 Eur kompensaciją. Viso įpareigoti MB "FinFree" išmokėti man, t.y.
Laimutei Sodaitytei-Karpavičienei, a/k 47506070090, 6.850,00 Eur sumą į mano
banko sąskaitą Swedbank A/S LT427300010071474332.

Laimutė Sodaitytė-Karpavičienė

a/k 47506070090

V. Vaitkaus g. 13-213, Vilnius

Mob. 8-611-11003

El.paštas sk.laimute@gmail.com

 Žemiau išdėstau visą situaciją.

 2022-08-17 su MB “FinFree” (toliau – Bendrovė), įmonės kodas
305990477, aš, Laimutė Sodaitytė-Karpavičienė (toliau - Pirkėjas), a/k 47506070090,
sudariau NEKILNOJAMOJO TURTO REZERVAVIMO SUTARTĮ Nr. IN2022081701 (toliau -
Rezervavimo Sutartis) (Priedas Nr. 1). 

Rezervavimo Sutarties punkte 3.1. nurodyta, kad "Sutarties
galiojimo laikotarpiu Pirkėjas įsipareigoja: 3.1.1. šios Sutarties pasirašymo
metu arba prieš pasirašant šią Sutartį sumokėti Sutarties 1.3 punkte nurodytą
rezervavimo mokestį". 

Rezervavimo Sutarties punkte 1.3. nurodyta, kad "Buto
bendra pardavimo kaina: 127.00.00 Eur <...>. 1.3.1. Rezervavimo mokestis:
6.350.00 Eur <...>. Rekvizitai: SWEDBANK bankas LT41 7300 0101 7095 5998
<...>".

Aš, Pirkėjas, Rezervavimo mokestį, dydžiu 6.350.00 Eur (šeši
tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų), pagal Bendrovės man 2022-08-17
pateiktą Sąskaitą Faktūrą Serija FFP Nr. 9 
(Priedas
Nr. 2), sumokėjau dviem dalimis:


 • 1. 2022 m. rugpjūčio mėn. 17
  d.
   pagal
  Kasos pajamų orderį Nr. FFKPO Nr. 2 įmokėjau 3.000.00 Eur
   (tris
  tūkstančius eurų) (Priedas Nr. 3);


 • 2. tą pačią 2022 m. rugpjūčio
  mėn. 17 d. banko pavedimu sumokėjau likusią 3.350.00 Eur 
  (tris
  tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt eurų) sumą (Priedas
  Nr. 4) į sąskaitą, nurodytą Rezervavimo Sutarties punkte 1.3.1.

                      Remiantis
Rezervavimo Sutarties punktu 1.1. Bendrovė įsipareigojo rezervuoti ir įgyti
nekilnojamąjį turtą 21 dienos laikotarpyje
 (nekilnojamąjį turtą
nurodytą Rezervavimo Sutarties punkte 1.2.), suteikiant man, t.y. Pirkėjui,
pirmumo teisę įsigyti turtą sudarant preliminariąją arba jei tokia nesudaroma
pagrindinę išperkamosios nuomos sutartį su Bendrove. 

Rezervavimo Sutarties punkte 4.1.
nurodyta. kad Rezervavimo sutartis
 įsigalioja nuo jos
pasirašymo momento ir galioja 21 dieną, t.y. iki 2022 m. rugsėjo 3 d.,
punkte 4.3. nurodyta, kad "Pirkėjui nesudarius pagrindinės
nekilnojamojo turto išperkamosios nuomos sutarties dėl Bendrovės kaltės
laikoma, kad Šalių sutartiniai santykiai pasibaigė. Tokiu atveju Pirkėjo
sumokėtą rezervavimo mokestį Bendrovė įsipareigoja grąžinti Pirkėjui per 10
darbo dienų nuo termino, nurodyto šios Sutarties 4.1 punkte pabaigos
,
 bei
atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius dėl nekilnojamojo turto išperkamosios
nuomos sutarties nesudarymo, rezervavimo mokesčio dalies nurodytos punkte 1.4.
dydžio ribose.".  Punkte 1.4. nurodyta suma yra 500.00 Eur (penki
šimtai eurų).

 

Bendrovė, po to, kai su manimi, t.y.
Pirkėju, sudarė Rezervavimo Sutartį, per 21 dieną taip ir
nerezervavo bei neįgijo Rezervavimo Sutartyje nurodyto nekilnojamojo
turto iš jo savininko
 - buto pardavėjui minėtų 21 dienos termino
pabaigoje, nuo Rezervavimo Sutarties su manimi sudarymo momento, Bendrovė
pateikė tik buto rezervavimo sutartį pasirašymui, o ją pasirašius su buto
pardavėju, jiems nepervedė rezervavimo sumos, t.y. neįvykdė pagrindinės buto
rezervavimo sąlygos, po kurios galėjo būti laikoma, kad butas tikrai
rezervuotas. Butą įgyti Bendrovė galėjo tik po to, kai pervedamas buto
rezervavimo mokestis buto savininkui, o tada buto pirkimo-pardavimo sandoris
patvirtinamas notariškai. Tokiu būdu nesudarė sąlygų man, t.y. Pirkėjui
sudaryti su Bendrove pagrindinės nekilnojamojo turto išperkamosios nuomos
sutarties
, kuri galėjo būti sudaryta tik Bendrovei įgijus butą (t.y.
teisiškai turint butą savo nuosavybėje) ir turint notarini to patvirtinimą.
Taip pat per 21 dieną nesuderino su manimi išperkamosios nuomos pagrindinės
sutarties ir jos nesudarė.

Visų tų 21 dienos laikotarpyje tiek aš, t.y. Pirkėjas, tiek
nekilnojamojo turto sąvininkas intensyviai bandydavome susisiekti su Bendrove,
raginti sudaryti nekilnojamojo turto su turto savininku rezervavimo sutartį,
kad rezervuoti laiką pas notarą dėl buto nupirkimo. Tačiau Bendrovė ignoruodavo
skambučius, į juos neatsiliepdama. Taip pat būdavo bandoma susisiekti el.paštu,
SMS žinutėmis. Tačiau Bendrovė ir šį komunikacijos būdą ignoruodavo
neatsakinėdama. Atsiliepdavo tik po keletos dienų, sakydavo, kad tai
atostogauja, tai išvykusi (atstovė įmonės), kad tuoj pateiks rezervavimo
sutartį ir kitus dokumentus, tačiau mes su turto sąvininku nieko nesulaukdavome
ir vėl skambindavome ir vėl mums neatsiliepdavo Bendrovės atstovė. Ir taip buvo
vilkinamas visas laikas.

 

Atsižvelgus į Bendrovės nebendradarbiavimą bei įsipareigojimų
pagal Rezervavimo Sutartį nevykdymą, po to, kai Rezervavimo Sutartis, remiantis
jos punktais 4.1 ir 4.3 jau nebegaliojo ir Bendrovė nuo 2022 m. rugsėjo 3 d. (data,
iki kada galiojo Rezervavimo Sutartis) per 10 darbo dienų turėjo grąžinti man,
t.y. Pirkėjui, įmokėtą rezervavimo mokestį, nusprendžiau papildomai informuoti
Bendrovę 2022 m. rugsėjo 7 d. Bendrovės el.paštu 
(nurodytu
Rezervavimo Sutartyje) (Priedas Nr. 5), kad Bendrovė man, t.y.
Pirkėjui, remiantis Rezervavimo Sutarties punktais 4.1 ir 4.3 (dėl Bendrovės
kaltės) grąžintų įmokėtus 6.350,00 Eur bei kompensaciją (kaip numatyta
Rezervavimo Sutarties punkte 4.3).

Žemiau pateikiu visą, po mano, t.y. Pirkėjo, Bendrovei 2022
m. rugsėjo 7 d. el.paštu išsiųsto pranešimo, susirašinėjimą ir įvykių eigą:

Ø  Priedas Nr. 6 – Bendrovės atsakymas pateiktas man
el.paštu 2022 m. rugsėjo 9 d., kuriuo jie atsiprašo už mano patirtus
nepatogumus ir nurodo, kad man, į mano banko sąskaitą, bus grąžintas sumokėtas
avansas ir 500 Eur dydžio kompensacija.

Ø  Priedas Nr. 7 – 2022 m. rugsėjo 16 d. Bendrovės man
atsiųstas el.laiškas, kuriuo jie persiunčia man išstatytą kreditinę sąskaitą
6.350,00 Eur sumai bei nurodo, kad 500,00 Eur kompensacijai kreditinę sąskaitą
išstatys ir atsiųs vėliau.

Ø  Priedas Nr. 8 – Bendrovės 2022 m. rugsėjo 16 d. man
išrašyta kreditinė sąskaita FFK2 6.350,00 Eur sumai, kur nurodyta, kad Bendrovė
pinigus man grąžins iki 2022 m. rugsėjo 21 d. Nurodytai datai (ir iki šiol)
pinigai nebuvo grąžinti.

Ø  Priedas Nr. 9 – 2022 m. spalio 19 d. nuo Bendrovės
gautas el.laiškas, kuriuo jie informuoja mane, kad pinigų negrąžino, nes neva
trūksta mano prašymo dėl sutarties nutraukimo ir pinigų grąžinimo ir prašo
prašymą išsiųsti jiems (kad ir atsakant į šį jų laišką). Tačiau remiantis
Rezervavimo Sutartimi, jos neįvykdžius laiku dėl Bendrovės kaltės, jokie
prašymai papildomi ar reikalavimai net neturi būti teikiami – Rezervavimo
Sutartis baigia galioti po 21 dienos nuo šios sutarties sudarymo dienos ir,
pasibaigus minėtai 21 dienai, Bendrovė privalo pagal Rezervavimo Sutartį
pervesti man visus jiems įmokėtus pinigus bei išmokėti kompensaciją.

Ø  Priedas Nr. 10 – 2022 m. spalio 20 d. pakartotinai
atsiųstas man prašymas pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo ir pinigų
grąžinimo.

Ø  Priedas Nr. 11 – Reaguodama į Bendrovės man 2022 m.
spalio 19 ir 20 d. pateiktą informaciją, kad jie neturi mano prašymo dėl
Rezervavimo Sutarties nutraukimo ir pinigų grąžinimo, 2022 m. spalio 20 d.
pakartotinai el.paštu išsiunčiau Bendrovei el.laišką, kuriuo informuoju juos
apie jų pažeidimą vykdant Rezervavimo Sutartį bei su reikalavimu grąžinti mano
jiems įmokėtą rezervavimo mokestį bei kompensaciją.

Ø  Priedas Nr. 12 – nesulaukusi grąžinamų pinigų, 2022
m. gruodžio 5 d. el.paštu išsiunčiau Bendrovei dar vieną prašymą grąžinti
pinigus. Šiuo laišku jau siunčiau Word dokumente paruoštą prašymą (su mano
parašu), kuriame nurodoma nuo ko prašymas, kam adresuotas, kokia sutartis
nutraukiama ir dėl kokių priežasčių nutraukiama ir banko sąskaitos numeris, kur
pervesti turi grąžinamus pinigus.

Ø  Priedas Nr. 13 – prie 2022 m. gruodžio 5 d.
el.laiško prikabintas failas – mano prašymas Bendrovei dėl sutarties nutraukimo
ir reikalavimas grąžinti pinigus.

Ø  Priedas Nr. 14 – 2022 m. gruodžio 5 d. papildomai
per GoSign sistemą įkėliau su el.parašu pasirašytą tą patį dokumentą dėl
informavimo apie sutarties su Bendrove nutraukimą bei reikalavimą grąžinti
pinigus, tačiau dokumentas iki šios dienos iš jų pusės nei priimtas, nei
pasirašytas.

 

2022 m. spalio 20 d. gautas iš Bendrovės el.laiškas, tai
paskutinis Bendrovės sukontaktavimas su manimi. Iki šios dienos bandžiau
susisiekti su Bendrove, kad aptarti, kokiais terminais ir kokiomis sumomis
galėtų grąžinti man pinigus, tačiau Bendrovė arba nekelia ragelio arba atmeta
skambutį su žinute „Perskambinsiu“, bet taip ir neperskambina. Bendrovei
bandžiau skambinti ir iš kitų (skolintų) mobilaus numerių, tačiau į skambučius
Bendrovė nebeatsiliepia.

 

 

PRIDEDAMI PRIEDAI:

Priedas Nr. 1_Rezervavimo sutartis.

Priedas Nr. 2_20220817 sąskaita faktūrą serija FFP Nr.9.

Priedas Nr. 3_20220817 kasos pajamų kvitas įmokėtai 3000 Eur
sumai.

Priedas Nr. 4_20220817 banko išrašas įmokėtai 3350 Eur sumai.

Priedas Nr. 5_20220907 Mano 1-mas pranešimas Bendrovei_Sut
nutraukimas_Prašymas grąžinti pinigus.

Priedas Nr. 6_20220909 Bendrovės teigiamas atsakymas el.paštu
dėl Sut nutraukimo ir pinigų grąžinimo.

Priedas Nr. 7_20220916 Bendrovės el.laiškas kuriuo atsiųsta
kreditinė sąskaita.

Priedas Nr. 8_20220916 Bendrovės kreditinė sąskaita FFK2.

Priedas Nr. 9_20221019 Bendrovės el.laiškas man_pateikti prašymą
dėl grąžinimo.

Priedas Nr. 10_20221020 Bendrovės el.laiškas man_pateikti
prašymą dėl grąžinimo (Pakartotinis).

Priedas Nr. 11_20221020 mano Bendrovei pakartotinai išsiųstas
prašymas_Sut nutraukimas_grąžinti pinigus.

Priedas Nr. 12_20221205 3-čias prašymas Bendrovei
el.paštu_prikabintas prašymas_Sut nutraukimas_grąžinti pinigus.

Priedas Nr. 13_word dokumentas su parašu Bendrovei siųstas
prikabinus prie el.laiško.

Priedas Nr. 14_20221205 per GoSign siųstas 4-tas prašymas_sut
nutraukimo_grąžinti pinigus.