Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Nacionalinės vartotojų konfederacijos pateiktas atsakymas.

Laba diena,

Informuojame, kad kreipėtės į Go3, o tokio Go3 Kliento neturime.
Šiuo klausimu rekomenduojame kreiptis į Home3 info@home3.lt el. paštu.

PagarbiaiIrmantas

Go3 klientų aptarnavimo centrasJei iškilo techninių ar su sąskaitomis susijusių klausimų,

daugumą atsakymų galite rasti mūsų puslapyje pagalba.go3.ltinfo@go3.lt

www.go3.lt

Nacionalinės vartotojų konfederacijos pateiktas atsakymas.

Laba diena,Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių (ERPTT) 6.7 papunktis numato, kad paslaugų teikimo sutartyje turi būti numatyta sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 6.721 straipsnio, reglamentuojančio vienašalį atlygintinų paslaugų, tarp jų ir paslaugų, teikimo sutarties nutraukimą, 1 dalimi, klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, tačiau privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Atkreiptinas dėmesys, kad pasibaigus sutartyje numatyta terminui, sutartis įprastai automatiškai nenutrūksta, kadangi paslaugų teikimo sutartys yra tęstinio pobūdžio, t. y. paslaugos teikiamos tol, kol sutartis teisės aktų ar joje nustatyta tvarka nėra nutraukiama. Nutraukiant sutartį reikėtų vadovautis joje įtvirtinta sutarties nutraukimo tvarka (pranešti apie sutarties nutraukimą joje numatyta tvarka ir terminais ir pan.). Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 13 punkte nustatyta, jog „Neterminuota Sutartis gali būti nutraukta abonento iniciatyva iš anksto, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, apie tai pranešus Teikėjui". Taigi, paslaugų teikėjas sutartį, gavęs prašymą dėl jos nutraukimo, turėtų nutraukti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Informuojame, jog paprastai sutartyse yra nustatyta, jog prašymas nutraukti sutartį turi būti pateiktas raštu, t. y. paslaugų gavėjo, sudariusio sutartį, valia nutraukti sutartį turi būti išreikšta aktyviais veiksmais (pateikiant prašymą nutraukti sutartį raštu). Todėl rekomenduojame kreiptis į paslaugų teikėją, pateikiant rašytinę pretenziją.

Remiantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog „Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti gaunamus galutinio paslaugų gavėjo prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl jo teikiamų ar numatomų teikti elektroninių ryšių paslaugų ir atsakyti per 14 dienų nuo jų gavimo dienos". Gavus atsakymą ir su juo nesutikus ar atsakymo per 14 dienų negavus, rekomenduojame kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą (RRT) dėl ginčo išsprendimo išankstine ne teismo tvarka ar detalios situacijos išaiškinimo, tačiau tam reiktų pateikti pasirašytą prašymą (svarbu, kad asmuo, kurio interesai galimai pažeisti, pasirašytų prašymą, jame būtų suinteresuoto asmens duomenys ir pan., tuo tarpu atsiųsti prašymą Tarnybai galite ir Jūs).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog rekomenduojamą prašymo nagrinėti ginčą arba skundo formas galima rasti RRT interneto svetainėje, adresu www.rrt.lt, nuorodos: https://www.rrt.lt/telefono-rysys-internetas-tv/vartotoju-teisiu-apsauga/kaip-pateikti-ginca/ (ši forma pildoma, kuomet paslaugų teikėjui keliamas konkretus materialinis reikalavimas, pvz., dėl sutarties nutraukimo, sąskaitų perskaičiavimo, kompensavimo ar pan., ir pageidaujama privalomo pobūdžio sprendimo); https://www.rrt.lt/telefono-rysys-internetas-tv/vartotoju-teisiu-apsauga/kaip-pateikti-skunda/ (ši forma pildoma, kuomet pageidaujama situacijos įvertinimo, konsultacijos, bet nesiekiama privalomo sprendimo).PagarbiaiSondra KasperavičienėVyriausioji specialistė

Skundų skyrius

Tinklų reguliavimo departamentas

Tel. (8 5) 210 5667

El. p. sondra.kasperaviciene@rrt.lt