Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

UAB PortalPRO | Dėl pinigų netekimo |2023-11-21 pateikiau internetu svetainėje
PortalPRO užsakymą dėl dušinės remonto, tokį patį užsakymą parašiau ir kitoms
remonto paslaugų įmonėms „skubiospaslaugos.lt“, svetainė „paslaugos.lt“.2023-11-21 sms žinutėmis iš UAB PortalPRO
16:55 val gavau patvirtinimą, kad mano užsakymas nr. P23-008236 pateiktas
sėkmingai ir su manim susisieks. Atsiunčiama sms žinutė „Užsakymas P23-008236
priimtas meistro Valerijus F...“, tą pačią dieną 17:29 (pagal mobil.telefono
duomenis) man paskambina Valerijus Frank ir pasako, kad atvyks sekančią dieną
10:00 val.2023-11-22 Valerijus Frank 10:15 man
paskambina jau kitu tel numeriu (viso jis man skambino ir rašė sms, dėl
susitikimo, trimis tel. numeriais: +37068469221 ; +37067304864; +37067873624)
ir aš jį sutinku prie PC Šilas, Šv.Gertrūdos gatvėje, Kaune. Atėjęs pas mane namo, meistras apžiūri dušinę
ir pasako, kad jam reikia avansinio mokėjimo statybinėms medžiagoms pirkti.
Pasiūliau pats supirkti, jis pradeda diktuoti kokias, vėliau pareiškia, kad aš
nieko nesuprantu ir jis pats geriau supirks už mano pinigus. Sūnus tuo metu
ruošėsi išeiti į paskaitas ir matė Valerijų Frank su manim bendraujant. Aš
daviau V.Frank 100 eurų (dvi kupiūras po 50 eurų), jis pažadėjo po valandos
atvykti. Nei po valandos, nei vėliau, iki pat šios datos Valerijus Frank
nepasirodė.Kai jis išėjo, 11:25 paskambina iš PortalPRO
ir klausia ar man nereikia jų meistro, ar aš turiu kitą meistrą, atsakau, kad
paslaugų neatšaukiu, jie jau man atsiuntė meistrą, PortalPRO darbuotojas
atsako, kad visada galiu į juos kreiptis. Tą pačią dieną 12:50 man pavyko paskutinį
kartą prisiskambinti Valerijui Frank, jis žadėjo 18 val arba sekančią dieną 10
val atvažiuoti pradėti darbų.Valerijaus Frank fotonuotrauka viešai publikuojama internete
adresu:https://www.youtube.com/@valerijusfrank3826/featured Prašau, kad UAB PortalPRO dviem šimtais(200
eur) eurų kompensuotų patirtas finansines, sugaišto mano darbo laiko išlaidas
ir moralinę žalą, prisiimtų atsakomybę už jų atsiųsto Valerijaus Frank padarytą
man žalą.2023-11-28 rašiau UAB PortalPRO e.paštu
kreipimąsi išspręsti šią problemą, skambinau,  kalbėjau su UAB PortalPRO darbuotojais,
sakiau, kad jų atsiųstas meistras pasiėmęs iš manęs pinigus, užsakymo neatliko
ir daugiau nepasirodė. PortalPRO darbuotojas pažadėjo su Valerijumi Frank
susisiekti.Iki šios, Prašymo
pateikimo, datos nei UAB PortalPRO, nei V.Frank su manimi nesusisiekė.
Dėl pinigų netekimo kreipiausi į teritorinės policijos įstaigą.

UAB PortalPRO pateiktas atsakymas.

ATSILIEPIMAS Į VARTOTOJO SKUNDĄ
dėl žalos atlyginimo
2024 m. sausio 23 d., Vilnius

UAB PortalPRO (toliau – Bendrovė) Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos (toliau – Federacija) pranešimu buvo informuota apie Otono Švėgždos (toliau – Vartotojas) pateiktą skundą dėl 200 Eur žalos atlyginimo. Federacija minėtuoju pranešimu, nurodė Bendrovei per 14 kalendorinių dienų pateikti atsiliepimą į skundą. Bendrovė nepraleisdama nustatyto termino, teikia atsiliepimą į skundą, kuriame išreiškia nesutikimą su skundu. Nesutikimas grindžiamas žemiau išdėstytais argumentais.

I. Faktinės aplinkybės ir Vartotojo reikalavimai:
1. Vartotojas nurodo, kad 2023-11-21 internetu PortalPRO svetainėje pateikė užsakymą dėl dušinės remonto. 2023-11-22 atvyko meistras Valerijus Frank, kuris neva paprašė Vartotojo avanso remonto medžiagoms įsigyti ir jį gavęs dingo.

2. Vartotojo įsitikinimu už jam padarytą žalą yra atsakinga Bendrovė.

3. Bendrovė su skundu nesutinka, kadangi Vartotojas nepateikė jokių įvykio aplinkybes ir žalos dydį pagrindžiančių įrodymų bei nenurodė, kokiu pagrindu kildina Bendrovės civilinę atsakomybę.

II. Nesutikimo su skundu argumentai
Vartotojas nenurodė visų įvykio aplinkybių, Bendrovės civilinės atsakomybės pagrindų ir nepateikė jokių įvykio aplinkybes bei žalos dydį pagrindžiančių įrodymų bei.

2.1. Bendrovė yra rangos darbų dalinimosi platformos PortalPRO operatorius. Platformoje užsiregistravę klientai gali užsakyti įvairius rangos darbus iš platformoje užsiregistravusių meistrų. Platformos dėka klientai ir meistrai gali sudaryti dvišalius sandorius dėl konkrečių paslaugų teikimo. Bendrovė nėra kliento ir meistro sudaryto sandorio šalis. Meistrai nėra Bendrovės darbuotojai ir Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už meistro sudarytus sandorius su klientu.

2.2. Tiek Vartotojas, tiek meistras, registruodamiesi PortalPRO platformoje, atitinkamai teikdami ar priimdami užsakymą, sutiko su Bendrosiomis elektroninių paslaugų teikimo sąlygomis https://portalpro.lt/elektroniniu-paslaugu-teikimo-salygos/ įskaitant visus jos priedus bei sudarė paslaugų teikimo sutartį https://portalpro.lt/partnerio-ir-kliento-paslaugu-sutartis/.

2.3. Šiuo atveju 2023-11-21 12:44:56 Vartotojas PortalPRO tinklalapyje sukūrė užsakymą ir patvirtino, kad susipažino su Bendrosiomis elektroninių paslaugų teikimo sąlygomis ir pateikė užsakymą darbams atlikti (CreatedAt). 2023-11-21 14:55:15 PortalPRO darbuotojas peržiūrėjo užsakymą ir įkėlė į PortalPRO platformą (CreatedAt).

2.4. 2023-11-21 15:25:24 meistras priėmė užsakymą (ChagedAt) ir susipažino su Bendrosiomis elektroninių paslaugų teikimo sąlygomis. Tokiu būdu šalys sudarė paslaugų teikimo sutartį. Šias aplinkybes patvirtina pridedami duomenų bazės sistemos išrašai (priedai Nr. 1 ir Nr. 2).

2.5. 2023-11-21 15:29:27 meistras per PortalPRO platformą paskambino Vartotojui (priedas Nr. 3). Po šio skambučio Vartotojas ir meistras sužinojo vienas kito telefono numerius ir galėjo bendrauti tiesiogiai ne per PortalPRO platformą.

2.6. 2023-11-21 16:39:11 meistras atšaukė užsakymą nurodydamas, kad Vartotojas rado kitą meistrą (priedas Nr. 4). Vartotojas apie atšauktą užsakymą automatiškai buvo informuotas SMS žinute (priedas Nr. 5).

2.7. Pasitaiko atvejų, kai klientai ir meistrai elgiasi nesąžiningai. Neva atšaukia užsakymus, nors iš tikrųjų, siekdami išvengti mokesčių, susitaria už darbus atsiskaityti grynaisiais pinigais netraukiant jų į apskaitą, todėl Bendrovė prevenciškai kiekvieną kartą atšaukus užsakymą susisiekia su klientu, siekdama išsiaiškinti tikrąsias aplinkybes ir atšaukimo priežastį.

2.8. Šiuo atveju 2023-11-22 11:24 Bendrovės atstovas telefonu susisiekė su Vartotoju (priedas Nr. 6). Vartotojas telefonu patvirtino, kad jam paslauga nebereikalinga, nes susirado kitą meistrą t.y. ne per PortalPRO platformą. 2023-11-22 11:26 po pokalbio su Vartotoju Bendrovės atstovas padarė įrašą sistemoje, kad „Skambinau po atšaukimo. Susirado kitą meistrą. G.K.“ („G.K.“ yra skambutį atlikusio Bendrovės atstovo inicialai) (priedas Nr. 7).

2.9. Aukščiau pateikta įvykių chronologija ir ją pagrindžiantys įrodymai patvirtina, kad Vartotojas nenurodo visų faktinių įvykio aplinkybių, o nurodytų nepagrindžia jokiais įrodymais. Abejonių Vartotojo nurodytų aplinkybių pagrįstumu bei sąžiningumu, kelia tai, kad jis po to, kai buvo informuotas SMS žinute apie užsakymo atšaukimą, kitą dieną vis tiek susitiko su meistru, tarėsi dėl darbų atlikimo ir net perdavė avansą. Be to, šias abejones sustiprina ir tai, kad 2023-11-22 11:24 paskambinus Bendrovės atstovui Vartotojas nurodė, jog susirado kitą meistrą t.y. ne per PortalPRO platformą. Nors skunde teigia, kad užsakymas atšauktas nebuvo ir 2023-11-22 10:15 susitaręs su meistru Valerijumi Frank su juo susitiko ir perdavė jam avansą.

2.10. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad nei Bendrosiose elektroninių paslaugų teikimo sąlygose, nei Vartotojo ir meistro sudarytoje paslaugų sutartyje, nebuvo numatytas avansas ir tokia praktika per PortalPRO platformą sudaromose sutartyse nėra taikoma. Vartotojas sąmoningai nesivadovavo sudaryta paslaugų teikimo sutartimi ir jei avansas iš tikrųjų buvo perduotas, prisiėmė su tuo susijusią riziką. Nors Vartotojas patvirtino, kad susipažino su Bendrosiomis elektroninių paslaugų teikimo sąlygomis ir paslaugų teikimo sutartimi. Be to, Vartotojas, perduodamas avansą meistrui, turėjo reikalauti pateikti šią aplinkybę patvirtinantį dokumentą, o meistras tinkamai jį apskaityti, tačiau Vartotojas nepateikė jokių avanso perdavimo faktą patvirtinančių įrodymų.

2.11. Bendrovė gavusi iš Vartotojo nusiskundimą dėl meistro galimo sukčiavimo, nedelsiant bandė susisiekti su meistru, bet jis į skambučius neatsakė. 2023-12-12 19:14:32 meistras buvo užblokuotas PortalPRO platformoje, kad nebegalėtų priimti užsakymų ir sudaryti sandorių dėl paslaugų teikimo (priedas Nr. 8).

2.12. Atkreipiame dėmesį į tai, kad gali būti vykdomos tik pagrįstos pretenzijos, o šiuo atveju Vartotojas nepagrindžia ne tik avanso perdavimo fakto, bet ir papildomų sugaišto laiko išlaidų bei moralinės žalos dydžio. Taip pat nenurodo, kokiu teisiniu pagrindu kildina Bendrovės civilinę atsakomybę.

2.13. Apibendrinat tai, kas išdėstyta aukščiau, Vartotojo su meistru sudarytoje paslaugų sutartyje nebuvo numatytas avansas ir Vartotojas buvo informuotas apie atšauktą užsakymą, Vartotojas, nesielgė atidžiai bei rūpestingai, veikdamas savo rizika, galimai perdavė avansą meistrui. Bendrovė nėra ir negali būti laikoma atsakinga už Vartotojo ir meistro sudarytos paslaugų sutarties pagrindu reiškiamas pretenzijas, nes nėra šių teisinių santykių šalis, todėl Vartotojo skundas negali būti tenkinamas.

2.14. Apgailestaujame dėl susidariusios situacijos ir jeigu Vartotojas iš tikrųjų perdavė avansą meistrui, kuris pasisavino gautus pinigus, rekomenduojame kreiptis į atitinkamas institucijas ir ginti pažeistas teises įstatymų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:
1. Priedas Nr. 1;
2. Priedas Nr. 2;
3. Priedas Nr. 3;
4. Priedas Nr. 4;
5. Priedas Nr. 5;
6. Priedas Nr. 6;
7. Priedas Nr. 7;
8. Priedas Nr. 8.