Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Gerovės klinika UAB pateiktas atsakymas.

Laba diena,
Gerovės klinika, UAB (toliau – Klinika) 2023 m. sausio 14 d. gavo pacientės skundą, kuriame (a) išsakomos pretenzijas dėl 2023 m. sausio 7 d. suteiktos konsultacijos klinikinio įrašo (toliau– Įrašas) turinio, (b) prašoma pataisyti Įrašą bei (c) prašoma pateikti atnaujintą išrašą iš medicinos dokumentų.
Klinika, siekdama visapusiškai, išsamiai ir nuosekliai įvertinti skunde aprašytas aplinkybes, atliko vidinį suteiktų paslaugų vertinimą, Klinikos turimų dokumentų ir duomenų vertinimą, o taip pat suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų atspindėjimo teisingumą ir pagrįstumą medicinos dokumentuose bei gydytojo siuntime. Klinika informavo pacientę apre vertinimo terminus ir kada bus pateiktas atsakymas (iki 2023 02 04). Klinika laikėsi numatyto termino ir atsakymą pacientei atsiuntė numatytu laiku (2023 02 03).
Apibendrindama vertinimo rezultatą, Klinika nurodė, jog:
1) Klinikos sveikatos priežiūros specialistė (toliau – Gydytoja) priėmė pacientę ir rėmėsi šeimos gydytojo siuntimu, kuriame pateiktas pirminis būklės apibūdinimas.
2) Gydytoja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai įstatymo, Medicinos normos „Gydytojas kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-975 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei kitų teisės aktų reikalavimais, privalo:
2.1) į Klinikos paciento dokumentus įtraukti kitų priežiūros specialistų pateiktą informaciją apie paciento būklę, nusiskundimus, paskirtą gydymą;
2.2) objektyviai aprašyti konkretaus paciento būklę apsilankymo metu.
3) Abi anksčiau paminėtas pareigas Gydytoja atliko tiksliai ir nuosekliai;
4) Klinika neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo koreguoti Įrašo, todėl 2023 m. sausio 14 d. skundas nebuvo tenkinamas.

Pagarbiai,
Klinikos direktorė Greta Balciuniene

Gerovės Klinika nesigėdija viešai meluoti - 1) manęs siuntimo net neprašė parodyti ir gydytoja net jo neskaitė (e-sveikatoje išvis pažymėta, kad aš nedrausta). Gydytoja net nepaskaitė jai mano atsiųstų visų reikalingų dokumentų prieš konsultaciją (maloniai viską surinkau ir nusiunčiau, kad nereiktų ieškotis e-sveikatoje) 2) skundą aš pateikiau dar sausio 7 d. 2 valandos po konsultacijos (yra tą įrodantis el.laiškas ir įrašas e-sveikatoje) 3) mano siuntime nėra nė žodžio apie tai, ką gydytoja yra įrašius išraše 4) gydytoja mano būklę aprašė subjektyviai ir išvis demonstravo kabinete psichologinį spaudimą - matyt išvis reikėjo išsyk išeiti arba pasidaryti įrašą, nes dabar Klinika bando visaip išsivartyti, kad jie neklastojo duomenų 5) Klinika turi faktinį pagrindą koreguoti įrašą, nes yra paciento skundas ir jie pagal įstatymą privalo ištaisyti netikslius duomenis.

Gerovės klinika UAB pateiktas atsakymas.

Laba diena,
Patikslinama, kad pacientė kreipėsi į Gerovės kliniką 2023 m. sausio 7 d. bendro pobūdžio laišku. Buvo paprašyta užpildyti oficialų skundą, pasirašytą pacientės parašu. Pacientė oficialų skundą užpildė 2023 m. sausio 14 d. Tolimesnė skundo nagrinėjimo eiga ir išvados pateiktos pirminiame atsakyme.
Taip pat, primename, kad Klinika neturi sutarties su VLK, todėl klinika netikrina ir nepildo paciento informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą (PSD). Todėl E025 formoje punktas PSD yra sugeneruojamas automatiškai e.sveikatos sistemos ir nieko bendro su Gerovės klinika neturi.
Pagarbiai,
Gerovės klinikos direktorė Greta Balčiūnienė

Jei klinika neturi sutarties su VLK tai siuntimo pas specialistą ir nereikia. Dar kartą kartoju, kad Klinikoje manęs niekas jokio siuntimo neprašė ir jo neskaitė - tad nepradėkite dabar išsisukinėti. Tuo labiau, kad mano siuntime nėra nė žodžio apie tai, ką gydytoja yra įrašius išraše. Antrą mėnesį man nepataisote klaidingų išrašo duomenų, viešai meluojate bei visaip išsisukinėjate.