Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Ar gali fizinis asmuo vykdyti namo šilumos ūkio priežiūrą?

Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, 130-6182) 32 punktu, daugiabučio namo valdytojas gali būti prižiūrėtojas, jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas, jei fizinis asmuo atitinka Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, aktuali redakcija 2014-05-16 TAR, Dok. Nr. 5481) 20 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir turi galiojantį Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius arba energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduotą atestatą.

Atestatai eksploatuoti šilumos įrenginius išduodami vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195). Paslaugos aprašymą ir reikiamas dokumentų formas rasite administracinės paslaugos „Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas“, kuris skelbiamas interneto svetainės www.vei.lt skyriuje „Paslaugos“, „Administracinės paslaugos“ srityje, aprašyme. (Sukurta 2015-04-10).