Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau

Taisyklės

 • Norėdami pateikti skundą, prašome susipažinti su šiomis taisyklėmis. Prieš pateikdami skundą, pavirtinkite, jog susipažinote ir sutinkate su taisyklėmis - (paspauskite mygtuką “Sutinku”).
 • Asmenys, pateikiantys informaciją garantuoja jos tikslumą.
 • Kiekvienas, naudodamas svetainėje – www.vartotojuskundai.lt esančią informaciją prisiima visą atsakomybę dėl šios informacijos panaudojimo pasekmių.
 • Svetainėje draudžiama pateikti melagingą, klaidingą, šmeižiančią informaciją, taip pat informaciją, kuri yra kitų asmenų intelektinė nuosavybė.
 • Svetainė fiksuoja informaciją redaguojančių ar įvedančių vartotojų IP adresus. Esant pažeidimams ši informacija gali būti perduodama valstybinėms teisėsaugos įstaigoms.
 • Vartotojuskundai.lt neatsako už skelbiamos informacijos tikrumą, jeigu ją klaidingai paskelbė pateikėjas. Apie tokius atvejus praneškite elektroniniu paštu – federacija@vartotojai.eu.
 • Vartotojai, pateikdami skundus patvirtina, kad ši informacija yra teisinga ir atsako už jų turinį. Draudžiama talpinti įžeidžiančią, nesusijusią su tema, siekiant pažeminti, grasinančią, skatinančią neapykantą ir smurtą ar reklaminę informaciją. Patebėjus ir pranešus apie tokius atvejus bei gavus objektyvių duomenų, kad pateikta informacija melaginga, ji trinama be perspėjimo.
 • Vartotojuskundai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu, be atskiro perspėjimo panaikinti vartotojų įvestą informaciją.
 • Draudžiama siųsti reklaminę medžiagą portale įdiegtu įrankiu, kuris skirtas susisiekti su įmonėmis el. paštu. Reklaminiai laiškai gali būti blokuojami, tokiu atveju jie nepasieks adresato.
 • Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, be atskiro perspėjimo.
 • Vartotojai, kurie nesutinka su šiomis taisyklėmis, prašomi neteikti skundo šioje svetainėje.
 • Dėl klausimų, pageidavimų, pasiūlymų kreipkitės el.paštu federacija@vartotojai.eu.

Pateikite skundą

Vartojimo prekės
Bendrosios paslaugos vartotojams
Finansinės paslaugos
Pašto paslaugos ir elektroniniai ryšiai
Transporto paslaugos
Laisvalaikio paslaugos
Statybos, būsto priežiūros, remonto, vandens ir energijos tiekimo paslaugos
Sveikatos paslaugos
Švietimo paslaugos
Kita
Elektroninė prekyba